03-06-2019

Cradle to cradle

C2C is een start, Circulair bouwen gaat niet alleen over C2C materialen maar laat ook zien hoe je niet alleen ‘goede’, maar ook ‘slechte’ materialen goed kun gebruiken, oftewel: Met ‘slechte’ materialen kun je wel degelijk heel duurzaam bouwen. Goede materialen die op een slechte (lees: lineaire) manier verwerkt worden, verliezen hun duurzaamheid. 

Card image cap

In deze rubriek twee afdelingen:

1. Algemeen
en
2. Antwoorden en uitwerkingen


C2C heeft drie pijlers:

 • Afval = Voedsel
 • Gebruik de inkomende energie uit de zon
 • Geniet van (door) diversiteit

Dit zijn generieke pijlers die alle ruimte laten voor je eigen vertaling. De C2C oplossingen worden getoetst aan 3 criteria te weten Ecologie, Rechtvaardigheid en Economie.

Belangrijk om te weten:
Het begrip 'duurzaamheid' is van toepassing op producten die ontworpen zijn met de uitgangspunten prijs, prestatie en esthetiek. Het gaat om het minimaliseren van de negatieve effecten voor de leefomgeving. 
Het begrip Cradle to Cradle is van toepassing op producten die ontworpen zij met de uitgangspunten ecologie, economie en rechtvaardigheid. De producten hebben een positief effect op de leefomgeving. 

Een product dat verduurzaamd is, zal altijd, zij het vertraagd, een negatief effect hebben op de leefomgeving. Deze producten op C2C niveau te brengen is onbegonnen werk.
Van belang is het om het ontwerp geheel opnieuw te maken met de Cradle to Cradle uitgangspunten.
Dus niet minder slecht, maar helemaal goed.
Hierin ligt de fascinatie dat ontwerpen veel interessanter wordt. Met verstand van zaken zijn er oplossingen samen te stellen die een hoog C2C niveau behalen. 
Er zijn materialen met een C2C certificaat, mijn conclusie is, dat er veel meer materialen C2C ok zijn, ook zonder certificaat. In de toekomst wordt het leven gemakkelijker als nog meer materialen beschikbaar komen.

Per definitie veelzijdig
Bij elk ontwerp mag je om je heen kijken, wat kan bijdragen?, wat versterkt elkaar? wat kunnen we bundelen. In een begin stadium van een ontwerp kunnen vaak naadloos elementen ingebracht worden, hoe diverser het eindproduct hoe sterker. Het begrip out of the box heb ik al genoemd.
Voor een woonhuis zal ik een opsomming geven van vertalingen van C2C aspecten :

 • Hergebruik bestaand materiaal: zo mogelijk het upcycelen van materiaal, b.v. 90.000 kg betonbalk als fundering/grondkering, meubilair, verlichting
 • Materialen: zo veel mogelijk lokale natuurlijke materialen
 • Geen kit, lood, purschuim, conserveringsmiddel en p.v.c.
 • Veranderbaarheid: zonder constructieve ingrepen is elke verandering mogelijk, daardoor gaat het bouwwerk honderden jaren mee, leidingen zitten  in een  toegankelijke goot
 • Monteren én Demonteren: alle onderdelen kunnen met een  accuschroefmachine gedemonteerd worden voor hergebruik op hetzelfde niveau, zelfs de betonvloeren en de sanitaire ruimten!
 • 'Lomp' energie verbruik elimineren om te beginnen
 • Energie / CO2: Verwarming en warmwater op zonne-energie, elektriciteit alleen voor hoogwaardige toepassing
 • Water: opvang en gebruik van regenwater, reiniging van 'grijs' afvalwater
 • Diversiteit: woonvorm jong en oud, werkt beter dan of alleen jongeren huisvesting of alleen ouderen huisvesting
 • Diversiteit; planten van producerende bomen zoals walnoot en tamme kastanje
 • Schoon binnenklimaat: geen leidingen op de wand, geen schadelijke materialen en verven gebruiken, geen luchtaanvoerkanalen, maar decentrale aanvoer.

Bovenstaande opsomming is niet uitputtend maar geeft wel een beeld van de omvang van C2C en bouwen.

Heeft u verbouw- of bouwplannen en spreekt de bovenstaande C2C-vertaling u aan, dan kan ik in een vrijblijvend gesprek nader uitleg geven.
 

tags: blog c2c