11-06-2019

Zin en Onzin

Een halve waarheid is vaak een hele tegenvaller Ik ben gecharmeerd van tegeltjes wijsheden, als ze niet zouden kloppen waren ze nooit op tegeltjes beland. Wat dacht je van deze: Alleen de zon gaat voor niets op. Als ik dat vertaal naar informatie op internet dan wordt dat zo iets als: Alle gratis informatie heeft een kleur. Duurzaamheid, Circulaire Economie, CO2, Energie, Klimaat, iedereen wordt geïnformeerd via alle denkbare media. Onder deze rubriek zal ik zo af en toe wat kaf van koren scheiden. Dit op begrijpelijke wijze met wat onderbouwing van globale getallen.

Card image cap

Zin en Onzin 1

Nederland van het gas af en massaal aan de warmtepomp.

Een heldere uitleg over misverstanden en warmtepompen vind je hier

Hieronder een breder perspectief: Uitvoerbaarheid, kosten voor bewoners, milieueffect in energie en grondstoffen, gezondheid. Als bewoner wordt je ook eigenaar van deze zaken.

Ik houd van ronde getallen het gaat om de hoofdlijn, je kunt ook zelf aan de gang met de getallen.

Uitvoerbaarheid

Uit de link: Voor een werkend warmtepompsysteem  kost de gemiddelde aanpassing per woning  € 50.000. In aanmerking komen zeg 5.000.000 woningen, hoofdzakelijk flats en woningen uit de periode1950-1980. Dat is dan een uitgave van 250 miljard. Het deel  personele lasten stel ik op 125 miljard.

Stel dat we 25.000 extra bouwers en installateurs hiervoor kunnen vinden en opleiden (dat is nu al moeilijk) en een manjaar kost gemiddeld € 40.000, dan zouden we daar € 125 miljard/25.000/€ 40.000= 125  jaar over doen. Zeg het maar.

Kosten voor bewoners

5 miljoen huishoudens moeten eerst dus € 50.000 ergens vandaan halen, dat zal een lening worden stel looptijd 30 jaar

Maandlasten hiervan rente 3% en aflossing  per maand: € 210

We zijn er nog niet want de installatie wordt afgeschreven in 15 jaar, dat is gebruikelijk voor installaties. Stel het installatie deel is €20.000. Dat is per maand een reservering nodig ( waardevermindering) van € 25.000/15/12= € 111

Dan komen er nog energiekosten voor de extra elektriciteit van de pomp zeg 6000 kWh a € 0,25  per maand: € 125

Helaas we zij er nog niet, warmtepomp, buitenunit, leidingen en regelingen hebben onderhoud nodig stel €   30

De politiek laat de bewoner dit zelf ophoesten, warmte en warmwater kost dus per maand per huishouden   €  476

Een bestaand C.V. systeem op gas kost per maand in de orde van  € 125

Heel wat huishoudens kunen dit niet opbrengen.

Milieueffect: Energie

Een ieder die iets wil begrijpen over kosten en milieueffect kan eens oefenen met mijn energieniaal, je kunt energie soorten omrekenen en ook het milieueffect. Desgewenst mail ik je de Excel versie

Van het gas af, das mooi. Maar als we net zoveel energie blijven verbruiken als nu waar gaan we dan aan?

Dat is aan de stroom zegt iedereen. Een gemiddeld huishouden verbruikt 2000 m3 gas en 3000 kwh. aan stroom. Dat komt overeen met 2000 x 2,13 + 3000 x 0,5= 5.760 kg CO2 per jaar.

Stel je gaat elektrisch verwarmen dan heb je nodig 2000 m3 gas x 8,89kWh/m3 + 3000 kWh= 20780 kWh.

Dat is 10.390 kg CO2, per jaar bijna 2 keer meer dan op gas stoken, een slechte keus.

Overigens zal er veel moeten gebeuren aan de stroomleidingen binnen en buiten je huis.

Nu zegt het  warmtepomp kamp, ja maar een warmtepomp heeft een COP van 3 of 4, je krijgt 3 of 4 keer meer warmte dan dat je er stroom in stopt. Ok maar een warmtepompsysteem, mits ook nog goed werkend, gebruikt  meer stroom, totaal incl. je verbruik zo'n 9000 kWh per jaar. Dat is 4.500 kg C02 per jaar. Met alle noodzakelijk aanpassingen ( € 50.000 ) Zal de C02 uitstoot veel hoger uitkomen.

Negatief energie milieu-effect dus.

Nederland van het gas af en massaal aan de warmtepomp is dus niet zinnig.

Zin en Onzin 2

Energie efficientie in gebouwen.

Het gaat niet goed als je een focus hebt voor brede problemen. Vrijwel alles is complex geworden of gemaakt, vaak vanwege techniek of om de techniek, soort technocratie. Onze behoeften zijn niet meer onze wezenlijke brehoeften (Mazlow) maar behoeften die de markt ons inpepert, met het doel om de lineaire economie draaiende te houden, maar liever nog, zoals in vrijwel elk programma van politieke partijen nog steeds staat, de lineaire economie te laten groeien. Dus steeds meer produceren, gebruiken en afdanken kijk eens naar:  https://www.youtube.com/results?search_query=the+story+of+stuff

Resultaat, ondanks alle klimaat inspanningen stijgt het CO2 gehalte in de atmosfeer nog steeds.

Terug naar het onderwerp, energie in grondstoffen. Gebouwen doen ook mee in deze groei economie. Het resultaat is 25.000.000.000 kg voortijdig afval elk jaar weer. Als je daar wat aan rekent blijkt dat de energie die nodig was om die bouwmaterialen te maken 2 a 3 keer meer is dan 'gas en licht voor het gebouw'. Nu is de focus alleen gericht op 'gas en licht voor het gebouw' wil je echt stappen maken dan moet de focus eruit en moeten we breder kijken. Op deze site kun je  hier  meer over lezen. In deze breedte ook meteen een oplossing voor een even groot probleem of groter probleem dan energie dat zijn  Grondstoffen.

Voor de bouw is Circulair bouwen met mijn bouwbenadering De Nieuwe Aanpak een oplossing.voor:

- energie

- energie in grondstoffen

- grondstoffen

- kosten voor gebouwgebruik

De focus op efficiency in gas en licht voor gebouwen is niet zinnig meer, de blik moet breder voor een echte klapper.

Zin en Onzin 3

Gezonde gebouwen

Gebouwen worden sleutelklaar opgeleverd, dit zonder inbreng van de gebouwgebruiker. Dit is alleen zo in de lineaire bouwwereld, andere bedrijfs takken gaan uit van de klantwens of klanttevredenheid..

In de Circulaire bouwbenadering D N A ben je als gebouwgebruiker sleutelfiguur. Het welbevinden van de gebouwgebruiker is leidend in deze bouwbenadering. Dat klinkt dan weer soft terwijl we juist concreet en practisch moeten worden en onsnappen uit de bestuurlijke, academische en technocratische plaque. 

Concreet ga ik worden wees niet bang. Er van uitgaande dat alle (tegevallende) kosten uiteindelijk opgebracht moeten worden door ons, de eindgebruikers van gebouwen ga ik wat kosten zichtbaar maklen van ongezonde gebouwen. 

 Als je van die cursussen volgt dan moet je alles positief benaderen, een probleem is geen probleem maar een uitdagingen. Dat is de  goede mindset om je schouders ergens onder te zetten. Ik benader het Zin en Onzin thema ' Gezonde Gebouwen'  hier toch vanuit de andere kant. Ik doe dit vanwege de mogelijke herkenning van jou als Lezer. Ik blijf daar niet in steken maar geef ook een oplossing.

Wat maakt het verblijf in een gebouw ongezond, en van een andere orde wat kost dat?

In mijn Cursus Circulair bouwen met context en vaardigheden, ga ik hier uitgebreid op in, ik noem hier de  ingrediënten:

- kwaliteit van de lucht o.a. door vervuilde luchtaanvoerkanalen en/of niet of slecht ingeregelde systemen

- verstoring, door non informatie of het ontbreken van juiste informatie. Bijvoorbeeld  werk waarvoor concentratie vereist is uitvoeren in een kantoortuin.

- slechte werksfeer,collega's of leidinggevenden die jou het leven zuur maken

- slechte verlichting, lichtsterkte en lichtkleur. Met een verlichtingssterkte van 300 lux gaan we al slaaphormoon aanmaken.

- geluid, zowel volume als soort geluid. Elk geluid dat niet te maken heeft met je werk, vang je toch op en bezet je hoofd. Bijvoorbeeld als een ventilator lager gezet wordt of uit, dan 'hoor'  je opeens de stilte.

- ontbreken van autonomie

Een mens valt niet een twee drie stil, dus als je een van de bovenstaande ingedienten herkent kun je best goed werken, maar toch.

 

Uit een van mijn presentaties de volgende sheet

 

De genoemde percentages zijn ontleend aan wetenschappelijke onderzoeken (zie link hieronder), omdat uiteindelijk alle  kosten door ons als eindgebruiker worden betaald via belastingen en premies of huur, kun je stellen dat per huishouden we een substantieel bedrag mis lopen in de orde van .€ 7000 per huishouden per jaar.

Uittreksels wetenschappelijke onderzoeken

Ongemerkt hebben we het nu weer over het geld, terwijl het welbevinden door deze ingrediënten verstoord wordt.

Misschien herken je dit: Soms zijn er dagen dat je aan het eind van de dag denkt, 'ik heb bij lange na niet kunnen doen wat ik had willen doen'. Ga dan eens na welke bovenstaande ingrediënten je dag verstiert hebben.

Naar de oplopssing:

Bestaande gebouwen zijn met maatregelen (kosten) wel beter te maken maar nooit goed.

Dat is anders dan bij gebouwen met een vergaande Circulaire Benadering. Hier staan de overwegingen en keuzen in dienst van onze leefomgeving en de gebouwgebruiker, intrinsieke duurzaamheid. Het blijkt dat ingeval van intrinsieke duurzaamheid ook de negatieve  ingrediënten niet aanwezig zijn. In een keer goed i.p.v. bouwen met maatregelen is niet duurder. Wel grote winst voor de gebopuwgebruiker en 50% lagere gebruikskosten.