03-06-2019

Zonne-energie

Verwarming op 100% zonne-energie Een belangrijke pijler van C2C is: gebruik inkomende zonne-energie. Er is in principe geen energieprobleem!

Card image cap

Wij worden in onze gebouwen al vele tientallen jaren omringd door elektrische aansluitpunten en gasaansluitingen. Bij de energiedragers gas en elektriciteit hoort een complexe onder- en bovengrondse infrastructuur waar we als consument niet bij stil staan. Ook staan we nauwelijks stil bij het feit dat we als consument deze infrastructuur betalen, kijk maar op je jaarlijkse energieafrekening.
Energie oplossingen worden aangedragen binnen het kader gas en elektriciteit. Bijvoorbeeld het verstoken van biomassa in een elektriciteitscentrale om de elektriciteit groener te maken, het vergisten van biomassa tot biogas om het gas groener te maken.

ABC2C geeft een andere oplossing voor het CO2-probleem (en dus ook het gebruik van fossiele brandstof) die de burger ook nog geld oplevert:
Verwarming en warm water d.m.v. (C2C-)biomassa in combinatie met heatpipes (zonnecollectoren die warm water produceren) en een voorraadbuffer.
Dit alles bij je thuis!


                                   RESULTAAT:
 

 • 88% minder CO2 uitstoot voor verwarmen en warmwater

 • 75% besparing voor jou als consument op kosten voor energie

Dus: breng droge biomassa naar de huishoudens en niet naar de centrales! (vanwege rendement van de centrale en transportverlies is dit meteen al 70% winst)

Andere voordelen:

 • Wel bezorgkosten van de biomassa (pellets), maar geen kostbare infrastructuur ;

 • Probleemloze opslag (lees buffering);

 • Geen direct brandbare brandstof (veiligheid);

 • Decentrale opwekking (per huishouden) is meer stabiel dan centrale opwekking;

 • Droge biomassa is lokaal te produceren en te verwerken (lokale werkgelegenheid);

 • Geschikt voor hoge- en lage temperatuur verwarmingssystemen.  

Nadelen:

 • Meer onderhoud voor het verwarmingssysteem ;

 • Het bezet een aantal m2 vloeroppervlak voor apparatuur en droge opslag. 

Ter overweging voor de energiedistributeurs:
- gasdistributie en levering blijft
- elektriciteitsdistributie en levering blijft
- er komt een energiedistributie en levering bij: droge biomassa


Elektriciteit
Twee belangrijke eigenschappen van elektriciteit:

 • Elektriciteit is de energie soort met de hoogste kwaliteit, je kunt er echt alles mee. Het is duur, zowel voor je knip als voor het milieu, als je daarmee 'laagwaardige' warmte maakt. Dat kan ook met hout bijvoorbeeld. Je cd-speler loopt echter niet op hout.

 • Vanaf de elektriciteitscentrale tot aan je wandcontactdoos gaat inclusief vervoer plm. 70% van de oorsponkelijke energie verloren. 

Wat nog overwegend gebeurt in huishoudens is dat met elektriciteit warm water wordt gemaakt voor vaatwasser en wasmachine, soms wordt ook elektrisch bijverwarmd, allemaal mogelijk maar energetisch niet handig. 
Als je:

 • Warmwater maakt met biomassa voor hotfill vaat- en wasmachine

 • Voor verlichting ledlampen toepast

 • De verlichting aanpast naar het gebruik 

 • Bewegingsmelders toepast

 • Standby verbruik minimaliseert

 • CV pomp een HR gelijkstroommotor is

 • Good housekeeping toepast

Dan kun je het elektriciteitsverbruik met 50% verminderen.
Met 12 m2 PV zonnepaneel kun je nu je jaarlijkse stroom opwekken als je dus elegant omgaat met het elektriciteits gebruik. Dat kost plm €5.000,-, dat is nu al interessant.