26-06-2016

Behoorlijk goed nieuws prijsvraag COA

De Circulaire inzending 'Structuur onder dak' van ABC2C is geselecteerd.

Card image cap

Tekst COA:
In april dit jaar heb je een inzending gedaan voor de prijsvraag A Home away from Home. De prijsvraag heeft maar liefst 366 inzendingen opgeleverd. Een selectie van de inzendingen wordt door het COA en de Rijksbouwmeester gepresenteerd op de website AHomeAwayFromHome.nl.
Jouw inzending Structuren onder dak behoort tot deze selectie!
de inzendingen wordt door het COA en de Rijksbouwmeester gepresenteerd op de website AHomeAwayFromHome.nl.
Innovatieve en flexibele huisvestingsoplossingen met maatschappelijke meerwaarde
De geselecteerde inzendingen geven een antwoord op de prijsvraag, maar kunnen tegelijkertijd ook interessant zijn voor andere doelgroepen en belanghebbenden, zoals gemeenten en woningcorporaties. Partijen die bezig zijn met het vraagstuk van flexibele huisvesting voor een brede doelgroep kunnen via deze website zoeken naar passende oplossingen. Doordat de prijsvraag uitdrukkelijk vroeg om innovatieve plannen met brede maatschappelijke betekenis kunnen deze oplossingen ingezet worden om lokaal maatschappelijke meerwaarde te genereren. Daarnaast biedt het belangstellenden de mogelijkheid om de opbrengst van de prijsvraag te bekijken. Met deze website willen de uitschrijvers de opbrengsten van de prijsvraag actief onder de aandacht brengen omdat veel ideeën het verdienen om verder gebracht te worden.

Alleen mijn binneninzending is geselecteerd zie:
www.ahomeawayfromhome.nl/oplossingen/structuren_onder_dak/
De binneninzending is hier te zien

De buiteninzending is binnenkort hier te zien.