06-10-2015

Circulaire Samenleving

De naam ABC2C blijft, maar de betekenis wordt ruimer, en het lettertype verandert.

Card image cap

Cradle 2 Cradle e.o. heeft namelijk vooral de focus op materialen en certificeringen en patenten daarvan; dit is een proces waar meerdere dure partijen zich op storten. Als klant heb je een materiaal met duurzaamheidscertificaat, maar je weet niet wat dat inhoudt. Daar komt bij dat je met duurzame materialen heel onduurzaam kunt bouwen en met niet-duurzaam geachte materialen heel duurzaam kunt bouwen.
Met de manier van bouwen, het hoe, bereik je meer dan met het waarmee.
Het aardige is dat bij het hoe je zelf aan het roer staat.
Certificaten en patenten is nog het oude denken, daar wil ik geen energie in stoppen.
Het lettertype is gebaseerd op de cellenstructuur van Circulair Bouwen:
De A van Advies
De B van Bouwen
De C is van Circulaire Society

De laatste C is gepromoveerd tot 'geen copyright'.
Binnenkort volgt een restyling van de site.