14-10-2011

Schone Woning - Energiesprong op Youtube

Energiesprong is een programma dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/WWI wordt uitgevoerd door SEV, de Rotterdamse organisatie die al bijna 30 jaar innovatie in de sector van bouwen en wonen stimuleert.

Card image cap

Energiesprong wil alle partijen in de gebouwde omgeving in beweging zetten om echt innovatief naar energiegebruik te kijken. Dat moet leiden tot een sprong naar grootschalige toepassing van duurzame energie en een forse reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Onlangs organiseerde SEV een enerverende bijeenkomst in Utrecht met particulieren die duurzaamheid een gezicht geven, hier te zien. Kijk bij 'Rondje Nederland langs energiezuinige bouwers'


De kennis wordt gebundeld en komt online beschikbaar, de link naar dit platform volgt binnenkort.