Projecten

De Demontabele studio

In 2011 werd ABC2C benaderd door drie producers, die een nieuwe studioruimte nodig hadden. Er moest een geluidwerende opnameruimte komen in een bestaand gebouw, in een bewoonde omgeving. Het budget was beperkt, er was een hoop massa nodig voor het isoleren van lage tonen, en het geheel moest demontabel zijn.

Card image cap

Probleemstelling: 

  • Geluidwerende opnameruimte (liveroom)
  • In een bestaand gebouw
  • Periode 5 jaar demontabel
  • Bewoonde omgeving
  • Beperkt budget

Ik geef een uitleg aan de hand van afbeeldingen van voorbereiding en uitvoering.

  Eisen aan de wanden:

  • Veel massa vanwege isolatie lage tonen
  • Hanteerbaar en demontabel in een bestaand gebouw
  • Beperkt budget

 

Ontwerp en voorbereiding

De elementen op de afbeelding zijn keerwanden, die normaal gesproken gebruikt worden voor het opslaan van grond. Het materiaal is gewapend beton. Een element is één meter breed en drie meter hoog en weegt zo’n 2000 kg.

In het kader van out of the box-denken wordt een grondkering hier een voordelige geluidwerende wand:als je deze wanden negentig graden draait, krijg je stapelbare demontabele stabiele hoeken.

Met standaardelementen wordt de bestaande ruimte ingedeeld. Het dak bestaat uit standaard betonnen kanaalplaatvloeren. Een element is zestig centimeter breed en zes meter lang en weegt ongeveer 2000 kg. De naden worden niet met beton gevuld, maar afgedekt met zandzakken (zandslurven).

Het ontwerp is afgestemd op de montage en logistiek: hanteerbaarheid en uitvoerbaarheid zijn de uitgangspunten (de vloer kan diagonaal met een heftruck geplaatst worden).

 

Een veilige montage heeft een goed ontwerp nodig. Alles wordt van tevoren getekend en uitgezocht, onder andere het berekenen van de hijsgaten (zwaartepunt), de manier van hijsen en de logistiek voor het lossen (omgekeerd aan de montage).


Van ontwerp naar uitvoering

Drie keerwanden zijn 'gekeerd' en gestapeld tot een stabiele hoek.

Montage van de vloeren. Dit gaat met een elektrische vorkheftruck, vanwege het ontbreken van uitlaatgassen. Montagetijd is drie dagen. De resterende openingen worden dichtgezet met betonnen soundblox. De wanden krijgen een akoestische afwerking. 

Hieronder zie je het plaatsen van een vloerelement, daaronder het een bovenaanzicht van het dak.

 

 

tags: projecten